VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
thelinhttht@gmail.com
Zalo: 0918 195 223
spggear_logo
Hỗ trợ kinh doanh & Kỹ thuật
 
Mr. Linh: 0918 195 223
spg_motor_zalo
Mr. Ninh: 0976 195 223
 spg_motor_zalo
 
 
Tư vấn bán hàng
0976 195 223
 

DC Motor & Gearhead

DC Motor & Gearhead
dc-motor-gearhead - ảnh nhỏ  1

DC Motor & Gearhead

 

 

Frame

Size

Voltage

Output

Download
PDF

DC MOTOR GEARED

12VDCS

24VDC

90VDC

□60mm

10W

S6D10-12A

S6D10-24A

S6D10-90A

□70mm

15W

S7D15-12A

S7D15-24A

S7D15-90A

□80mm

25W

S8D25-12A

S8D25-12A

S8D25-12A

40W

S8D40-12A

S8D40-12A

S8D40-12A

□90mm

40W

S9D40-12BH

S9D40-24BH

S9D40-90BH

60W

S9D60-12CH

S9D60-24CH

S9D60-90CH

90W

S9D90-12CH

S9D90-24CH

S9D90-90CH

120W

S9D120-12CH

S9D120-2CH

S9D120-90CH

150W S9D150-12CH S9D150-24CH S9D150-90CH

200W

S9D200-12HH

S9D200-24HH

S9D200-90HH

300W

S9D300-12HH

S9D300-24HH

S9D300-90HH

 

 

gearedmotorsstandarddcmotors

 

S6D06-12G, S6D06-24G, S6D06-90G, S6D10-12G, S6D10-24G, S6D10-90G, S6D15-12G, S6D15-24G, S6D15-90G, S8D25-12G, S8D25-24G, S8D25-90G, S8D40-12G, S8D40-24G, S8D40-90G, S9D40-12G, S9D40-24G, S9D40-90G, S9D60-12G, S9D60-24G, S9D60-90G, S9D90-12G, S9D90-24G, S9D90-90G, S9D120-12G, S9D120-24G, S9D120-90G, S9D150-12G, S9D150-24G, S9D150-90G, S6D10-12A, S6D10-24A, S6D10-90A, S6D10-24D, S6D10-90D, S6D15-12A, S6D15-24A, S6D15-90A, S6D15-24D, S6D15-90D, S8D25-12A, S8D25-24A, S8D25-90A, S8D25-24D, S8D25-90D, S8D40-12A, S8D40-24A, S8D40-90A, S8D40-12D, S8D40-12S, S8D40-24D, S8D40-24K, S8D40-90D, S9D40-12BH ,S9D40-24BH, S9D40-90BH, S9D40-24D, S9D40-24K, S9D60-12CH, S9D60-24CH, S9D60-90CH, S9D60-12D, S9D60-90D, S9D90-12CH, S9D90-24CH, S9D90-90CH, S9D90-12D, S9D90-24D, S9D90-24K, S9D90-90D, S9D90-90K, S9D120-12CH, S9D120-24CH, S9D120-90CH, S9D120-12D, S9D120-24D, S9D150-12CH, S9D150-24CH, S9D150-90CH, S9D150-12D, S9D150-24W, S9D150-90K, S9D200-12HH, S9D200-90HH, S9D200-12D, S9D200-90D, S9D300-24CH, S9D300-24HH, S9D300-90CH, S9D300-90HH, S9D300-180HH, S9D300-90D, S6D06-24D(OB56), S6D10-24A(OC60), S6D10-24A(OD92), S6D10-24D(OC93), S6D15-12A(OB05), S6D15-12A(OD68), S6D15-24A(OB35),S6D15-24G(OA23), S6D15-24G(OC97), S6D15-90A(OA55), S6D30-12D(OD17), S6D60-24D(OD87), S6D60-24G(OD27),S6D60-24G(OD82), S6D60-24G(OD88), S6D60-24S(OA66), S6D60-24S(OB81), S7D15-24A(OB97), S7D200-110GH(OB51), S7D200-220GH(OB53), S7D225-125GH(OB52), S8D100-90AH(OA82), S8D135-24D(OA77), S8D25-12A(OB07), S8D25-90A(OA67), S8D25-90G(OA52), S8D25-90G(OC32), S8D40-125A(OC33), S8D40-180A(OA70), S8D40-18A(OA29), S8D40-18A(OB68), S8D40-24A(OB10), S8D40-24A(OB85), S8D40-24A(OC11), S8D40-24A(OD41), S8D40-24A(OE02), S8D40-90A(OA50), S8D60-90D(OA33), S9D100-90CH(OA51), S9D120-12CH(OD76), S9D120-24CH(OB17), S9D120-36CH(OA30), S9D120-36CH(OA86), S9D120-90K(OA63), S9D130-110BH(OB59), S9D135-24CH(OA56), S9D150-180D(OD46), S9D150-220BH(OD67), S9D150-220K(OD97), S9D150-24D-18-E,S9D150-24W(OD47), S9D200-180D(OD59), S9D200-36CH(OA26), S9D250-90CH(OA97), S9D300-90HH(OC56), S9D300-90HH(OD69), S9D40-110BH(OB38), S9D40-12BH(OB11),S 9D40-24BH(OA20), S9D40-24BH(OA83), S9D40-24BH(OA87), S9D40-24BH(OC40), S9D80-90BH(OA72), S9D90-110BH(OB22), S9D90-220BH(OB23), S9D90-24BH(OB33), S9D90-24CH(OB15), S9D90-24CH(OC25), S9D90-24S(OD73), S9D90-24S(OD75), S6D35-24A(OA80), S7D90-90S(OA14), S7D90-90S(OA14), S7D90-90S(OA14), S7D200-110GH(OB51), S6D06-12A, S6D06-24A, S6D06-90A, S6D06-24D, S6D06-90D, S6D10-12A, S6D10-24A, S6D10-90A, S6D10-24D, S6D10-90D, S6D15-12A, S6D15-24A, S6D15-90A, S6D15-24D, S6D15-90D, S8D25-12A, S8D25-24A, S8D25-90A, S8D25-24D, S8D25-90D, S8D40-12A, S8D40-24A, S8D40-90A, S8D40-12D, S8D40-12S, S8D40-24D, S8D40-24K, S8D40-90D, S9D40-12BH, S9D40-24BH, S9D40-90BH, S9D40-24D, S9D40-24K, S9D60-12CH, S9D60-24CH, S9D60-90CH, S9D60-12D, S9D60-90D, S9D90-12CH, S9D90-24CH, S9D90-90CH, S9D90-12D, S9D90-24D, S9D90-24K, S9D90-90D, S9D90-90K, S9D120-12CH, S9D120-24CH, S9D120-90CH, S9D120-12D, S9D120-24D, S9D150-12CH, S9D150-24CH, S9D150-90CH, S9D150-12D, S9D150-24W, S9D150-90K, S9D200-12HH, S9D200-90HH, S9D200-12D, S9D200-90D, S9D300-24CH, S9D300-24HH, S9D300-90CH, S9D300-90HH, S9D300-180HH, S9D300-90D, S6D06-24D(OB56), S6D10-24A(OC60), S6D10-24A(OD92), S6D10-24D(OC93), S6D15-12A(OB05), S6D15-12A(OD68), S6D15-24A(OB35), S6D15-24G(OA23), S6D15-24G(OC97), S6D15-90A(OA55), S6D30-12D(OD17), S6D60-24D(OD87), S6D60-24G(OD27), S6D60-24G(OD82), S6D60-24G(OD88,) S6D60-24S(OA66), S6D60-24S(OB81), S7D15-24A(OB97), S7D200-110GH(OB51), S7D200-220GH(OB53), S7D225-125GH(OB52) S8D100-90AH(OA82), S8D135-24D(OA77), S8D25-12A(OB07), S8D25-90A(OA67), S8D25-90G(OA52), S8D25-90G(OC32), S8D40-125A(OC33), S8D40-180A(OA70), S8D40-18A(OA29), S8D40-18A(OB68), S8D40-24A(OB10), S8D40-24A(OB85), S8D40-24A(OC11), S8D40-24A(OD41), S8D40-24A(OE02), S8D40-90A(OA50), S8D60-90D(OA33), S9D100-90CH(OA51), S9D120-12CH(OD76), S9D120-24CH(OB17), S9D120-36CH(OA30), S9D120-36CH(OA86), S9D120-90K(OA63), S9D130-110BH(OB59), S9D135-24CH(OA56), S9D150-180D(OD46), S9D150-220BH(OD67), S9D150-220K(OD97), S9D150-24D-18-E, S9D150-24W(OD47), S9D200-180D(OD59), S9D200-36CH(OA26), S9D250-90CH(OA97), S9D300-90HH(OC56), S9D300-90HH(OD69), S9D40-110BH(OB38), S9D40-12BH(OB11), S9D40-24BH(OA20), S9D40-24BH(OA83), S9D40-24BH(OA87), S9D40-24BH(OC40), S9D80-90BH(OA72), S9D90-110BH(OB22), S9D90-220BH(OB23), S9D90-24BH(OB33), S9D90-24CH(OB15), S9D90-24CH(OC25), S9D90-24S(OD73), S9D90-24S(OD75), S7D225-125GH(OB52), S7D200-220GH(OB53), S7D150-24GH(OB54), S7D175-48GH(OB55), S9D100-90CH(OA51), S9D60-90CH, S8D40-90A(0A50), S8D40-90CH(OA50), S9D60-90CH, S9D100-90CH(OA51).

Giá: 0 VND

Sản phấm liên quan
Quảng cáo
ac_dc_gear_spg_motorsrx02_spg_motorspg_motormotor_dc_spg_koreagear_motor_spgdc_motor_spgac_brake_motor_spg
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Trong ngày: 3
Trong tuần: 122
Lượt truy cập: 65855
LIÊN HỆ NGÀY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT ĐẠI LÝ BẮC TRUNG NAM
THE LONG ICT., JSC
THE LONG ICT., JSC
VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
 
ZALO: 0976195223 
 
ZALO: 0918195223
 
Email: thelinhttht@gmail.com                    Email: dkmkorea@gmail.com